ค่าพยากรณ์ PM2.5 ล่วงหน้า

ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
4 ก.ค. 5 ก.ค. 6 ก.ค. 7 ก.ค.
ฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (กอ.รมน. ฉะเชิงเทรา) N/A 7 6 6
ชัยนาท
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท (กอ.รมน. ชัยนาท) N/A 6 5 5
นครปฐม
สำนักเทศบาลเมืองไร่ขิง (กอ.รมน. นครปฐม) N/A 21 21 22
นนทบุรี
ป้อมตำรวจ สี่แยกแคราย ถนนรัตนาธิเบศร์ (กอ.รมน. นนทบุรี) N/A 18 17 17
ประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน (กอ.รมน. ประจวบคีรีขันธ์) 2 4 4 4
ปราจีนบุรี
สวนอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (กอ.รมน. ปราจีนบุรี) N/A 7 7 7
ราชบุรี
หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ รบ.3 พุยาง (กอ.รมน. ราชบุรี) N/A 5 5 6
สมุทรปราการ
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสมุทรปราการ (กอ.รมน. สมุทรปราการ) N/A 12 12 12
สิงห์บุรี
อบต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี (กพร.) N/A 5 4 4
อบต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี (กพร.) N/A 9 10 9
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
4 ก.ค. 5 ก.ค. 6 ก.ค. 7 ก.ค.
นครราชสีมา
หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จ.นครราชสีมา (กอ.รมน. นครราชสีมา) 7 8 7 8
อุดรธานี
ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา จ.อุดรธานี (กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 1) 1 9 8 8
สุรินทร์
ค่ายวีรโยธิน กกล.สุรนารี จ.สุรินทร์ (บก.กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 2) 2 7 6 6
ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ (กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์) N/A 7 6 6
ชัยภูมิ
สำนักงาน กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ (กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ) N/A 9 8 8
กาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (กอ.รมน. กาฬสินธุ์) 4 9 9 9
บุรีรัมย์
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (กอ.รมน. บุรีรัมย์) 2 7 6 7
ยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร (กอ.รมน. ยโสธร) N/A 7 7 7
นครพนม
ศาลากลางจังหวัดนครพนม หลังเก่า (กอ.รมน. นครพนม) N/A 8 8 9
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
4 ก.ค. 5 ก.ค. 6 ก.ค. 7 ก.ค.
ตาก
บก.ฉก.ร.4 บ.ห้วยหินฝน อ.แม่สอด จ.ตาก (กอ.รมน.ภาค 3 สย.1) N/A 4 4 4
เชียงใหม่
บก.ฉก.ม.4 ค่ายพิชิตปรีชากร อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (กอ.รมน.ภาค 3 สย.2) N/A 5 5 5
เชียงราย
อบต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (กอ.รมน. เชียงราย) N/A 6 6 5
พะเยา
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.7 นาปรัง จ.พะเยา N/A 6 5 4
อบต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา (กอ.รมน. พะเยา) N/A 6 4 4
เพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 (กอ.รมน. เพชรบูรณ์) N/A 8 5 6
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
4 ก.ค. 5 ก.ค. 6 ก.ค. 7 ก.ค.
ระนอง
อบจ.ระนอง (กอ.รมน. ระนอง) N/A 5 4 3
สตูล
ร.5 พัน.2 ค่ายมันตรัฐบุรินทร์ จ.สตูล (กอ.รมน. สตูล) N/A 6 6 9
สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล (กอ.รมน. สตูล) N/A 4 4 4
สงขลา
สำนักงาน กอ.รน.จังหวัดสงขลาส่วนหน้า อ.นาทวี (กอ.รมน. สงขลา) N/A 5 6 11
PM2.5 (μg/m3)
51-90
≥ 91