ค่าพยากรณ์ PM2.5 ล่วงหน้า

ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
26 ก.ค. 27 ก.ค. 28 ก.ค. 29 ก.ค.
สระแก้ว
ด่านตรวจกองกำลังบูรพา จ.สระแก้ว (กอ.รมน.ภาค 1 สย.1) 2 11 10 12
ฝูงบิน 206 วัฒนานคร (กอ.รมน. สระแก้ว) 7 11 10 11
กาญจนบุรี
ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ (กอ.รมน. กาญจนบุรี) 1 8 7 6
ตราด
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ตราด 2 9 10 10
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จ.ตราด (กอ.รมน.ภาค 1 สย.3) 4 9 10 10
กรุงเทพมหานคร
กองทัพภาคที่ 1 2 30 31 30
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน. กรุงเทพฯ) 3 30 31 30
ฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (กอ.รมน. ฉะเชิงเทรา) 1 20 20 20
ชัยนาท
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท (กอ.รมน. ชัยนาท) 4 10 9 9
นครนายก
ศาลากลางจังหวัดนครนายก (กอ.รมน. นครนายก) 2 27 26 26
นครปฐม
สำนักเทศบาลเมืองไร่ขิง (กอ.รมน. นครปฐม) 5 38 36 36
นนทบุรี
ป้อมตำรวจ สี่แยกแคราย ถนนรัตนาธิเบศร์ (กอ.รมน. นนทบุรี) 2 30 31 30
ประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน (กอ.รมน. ประจวบคีรีขันธ์) 2 8 8 8
ปราจีนบุรี
สวนอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (กอ.รมน. ปราจีนบุรี) 5 21 22 21
สมุทรสาคร
สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 3 32 33 31
สมุทรปราการ
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสมุทรปราการ (กอ.รมน. สมุทรปราการ) 7 32 32 31
สิงห์บุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม (กอ.รมน. สิงห์บุรี) 2 13 12 11
อ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ (กอ.รมน. อ่างทอง) 1 16 14 13
ชลบุรี
ที่ว่าการอําเภอบ้านบึง (กอ.รมน. ชลบุรี) 2 9 9 9
ระยอง
สำนักงานเทศบาลตำบลซำฆ้อ จ.ระยอง 4 10 10 10
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
26 ก.ค. 27 ก.ค. 28 ก.ค. 29 ก.ค.
นครราชสีมา
บก.ทภ.2 จ.นครราชสีมา (กอ.รมน.ภาค 2) 2 18 17 17
สุรินทร์
ค่ายวีรโยธิน กกล.สุรนารี จ.สุรินทร์ (บก.กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 2) 12 16 15 15
ชัยภูมิ
สำนักงาน กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ (กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ) 7 12 11 11
อุบลราชธานี
ศาลากลาง จ.อุบลราชธานี 5 13 13 14
อำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ (กอ.รมน. อำนาจเจริญ) 8 17 15 15
กาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (กอ.รมน. กาฬสินธุ์) 6 12 12 12
บุรีรัมย์
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (กอ.รมน. บุรีรัมย์) 6 18 17 16
ร้อยเอ็ด
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (กอ.รมน. ร้อยเอ็ด) 11 14 14 15
ยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร (กอ.รมน. ยโสธร) 13 17 15 15
นครพนม
ศาลากลางจังหวัดนครพนม หลังเก่า (กอ.รมน. นครพนม) 8 14 13 14
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
26 ก.ค. 27 ก.ค. 28 ก.ค. 29 ก.ค.
ตาก
ที่ว่าการอำเภอแม่สอด (กอ.รมน. ตาก) 3 8 8 7
บก.ฉก.ร.4 บ.ห้วยหินฝน อ.แม่สอด จ.ตาก (กอ.รมน.ภาค 3 สย.1) 4 8 8 7
เชียงใหม่
บก.ฉก.ม.4 ค่ายพิชิตปรีชากร อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (กอ.รมน.ภาค 3 สย.2) 14 6 6 6
เชียงราย
อบต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (กอ.รมน. เชียงราย) 5 8 7 8
พะเยา
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.7 นาปรัง จ.พะเยา 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา (กอ.รมน. พะเยา) 4 28 33 34
ลำพูน
ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน (กอ.รมน. ลำพูน) 2 8 7 7
เพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 (กอ.รมน. เพชรบูรณ์) 2 11 10 11
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
26 ก.ค. 27 ก.ค. 28 ก.ค. 29 ก.ค.
ระนอง
อบจ.ระนอง (กอ.รมน. ระนอง) 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารร้อยอาวุธเบาที่ 2 ร.25 พัน.2 จ.ระนอง (กอ.รมน.ภาค 4 สย.1) 4 7 8 9
สตูล
ร.5 พัน.2 ค่ายมันตรัฐบุรินทร์ จ.สตูล (กอ.รมน. สตูล) 13 7 7 8
สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล (กอ.รมน. สตูล) 2 5 6 7
สงขลา
สำนักงาน กอ.รน.จังหวัดสงขลาส่วนหน้า อ.นาทวี (กอ.รมน. สงขลา) 25 10 9 10
พัทลุง
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (กอ.รมน. พัทลุง) 6 7 8 8
PM2.5 (μg/m3)
51-90
≥ 91