ค่าพยากรณ์ PM2.5 ล่วงหน้า

ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
15 ต.ค. 16 ต.ค. 17 ต.ค. 18 ต.ค.
สระแก้ว
ด่านตรวจกองกำลังบูรพา จ.สระแก้ว (กอ.รมน.ภาค 1 สย.1) 1 11 9 6
ฝูงบิน 206 วัฒนานคร (กอ.รมน. สระแก้ว) 6 11 9 6
กาญจนบุรี
ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ (กอ.รมน. กาญจนบุรี) N/A 9 9 6
ตราด
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ตราด 3 8 5 4
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จ.ตราด (กอ.รมน.ภาค 1 สย.3) 11 8 5 4
กรุงเทพมหานคร
กองทัพภาคที่ 1 2 21 12 18
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน. กรุงเทพฯ) 7 21 12 18
ฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (กอ.รมน. ฉะเชิงเทรา) 2 12 7 13
ชัยนาท
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท (กอ.รมน. ชัยนาท) 2 27 16 12
นครนายก
ศาลากลางจังหวัดนครนายก (กอ.รมน. นครนายก) 2 13 9 12
นครปฐม
สำนักเทศบาลเมืองไร่ขิง (กอ.รมน. นครปฐม) 11 28 21 21
นนทบุรี
ป้อมตำรวจ สี่แยกแคราย ถนนรัตนาธิเบศร์ (กอ.รมน. นนทบุรี) 17 21 12 18
ประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน (กอ.รมน. ประจวบคีรีขันธ์) 3 7 3 4
ปราจีนบุรี
สวนอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (กอ.รมน. ปราจีนบุรี) 5 12 9 9
ลพบุรี
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (กอ.รมน. ลพบุรี) 1 21 14 12
สมุทรสาคร
สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 6 22 15 24
สมุทรปราการ
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสมุทรปราการ (กอ.รมน. สมุทรปราการ) 15 12 7 20
อ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ (กอ.รมน. อ่างทอง) 2 26 19 13
ชลบุรี
ที่ว่าการอําเภอบ้านบึง (กอ.รมน. ชลบุรี) 4 10 5 9
ระยอง
สำนักงานเทศบาลตำบลซำฆ้อ จ.ระยอง 1 8 4 5
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
15 ต.ค. 16 ต.ค. 17 ต.ค. 18 ต.ค.
นครราชสีมา
บก.ทภ.2 จ.นครราชสีมา (กอ.รมน.ภาค 2) 2 14 13 10
สุรินทร์
ค่ายวีรโยธิน กกล.สุรนารี จ.สุรินทร์ (บก.กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 2) 10 13 13 12
ชัยภูมิ
สำนักงาน กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ (กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ) 4 15 14 11
อุบลราชธานี
ศาลากลาง จ.อุบลราชธานี 2 11 17 15
อำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ (กอ.รมน. อำนาจเจริญ) 2 9 13 15
กาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (กอ.รมน. กาฬสินธุ์) 2 12 15 15
บุรีรัมย์
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (กอ.รมน. บุรีรัมย์) 4 13 13 11
ร้อยเอ็ด
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (กอ.รมน. ร้อยเอ็ด) 2 12 14 15
ยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร (กอ.รมน. ยโสธร) 3 11 13 13
นครพนม
ศาลากลางจังหวัดนครพนม หลังเก่า (กอ.รมน. นครพนม) 3 6 11 15
สกลนคร
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร (กอ.รมน. สกลนคร) 2 9 13 16
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
15 ต.ค. 16 ต.ค. 17 ต.ค. 18 ต.ค.
ตาก
ที่ว่าการอำเภอแม่สอด (กอ.รมน. ตาก) 2 9 10 8
บก.ฉก.ร.4 บ.ห้วยหินฝน อ.แม่สอด จ.ตาก (กอ.รมน.ภาค 3 สย.1) 3 9 10 8
เชียงใหม่
บก.ฉก.ม.4 ค่ายพิชิตปรีชากร อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (กอ.รมน.ภาค 3 สย.2) 3 7 8 9
พะเยา
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.7 นาปรัง จ.พะเยา 3 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อบต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา (กอ.รมน. พะเยา) 31 9 14 14
ลำพูน
ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน (กอ.รมน. ลำพูน) 3 11 9 10
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
15 ต.ค. 16 ต.ค. 17 ต.ค. 18 ต.ค.
ระนอง
อบจ.ระนอง (กอ.รมน. ระนอง) 6 ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
อาคารร้อยอาวุธเบาที่ 2 ร.25 พัน.2 จ.ระนอง (กอ.รมน.ภาค 4 สย.1) 6 4 4 4
สตูล
ร.5 พัน.2 ค่ายมันตรัฐบุรินทร์ จ.สตูล (กอ.รมน. สตูล) 16 9 6 6
สงขลา
สำนักงาน กอ.รน.จังหวัดสงขลาส่วนหน้า อ.นาทวี (กอ.รมน. สงขลา) 34 6 7 6
PM2.5 (μg/m3)
51-90
≥ 91