ค่าพยากรณ์ PM2.5 ล่วงหน้า

ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
19 ม.ค. 20 ม.ค. 21 ม.ค. 22 ม.ค.
สระแก้ว
ด่านตรวจกองกำลังบูรพา จ.สระแก้ว (กอ.รมน.ภาค 1 สย.1) 2 24 16 7
ฝูงบิน 206 วัฒนานคร (กอ.รมน. สระแก้ว) 23 24 16 7
กาญจนบุรี
ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ (กอ.รมน. กาญจนบุรี) 5 24 16 7
ตราด
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ตราด 19 24 16 7
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จ.ตราด (กอ.รมน.ภาค 1 สย.3) 23 24 16 7
กรุงเทพมหานคร
กองทัพภาคที่ 1 3 24 16 7
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน. กรุงเทพฯ) 3 24 16 7
ฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (กอ.รมน. ฉะเชิงเทรา) 14 24 16 7
ชัยนาท
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท (กอ.รมน. ชัยนาท) 43 24 16 7
นครนายก
ศาลากลางจังหวัดนครนายก (กอ.รมน. นครนายก) 5 24 16 7
นครปฐม
สำนักเทศบาลเมืองไร่ขิง (กอ.รมน. นครปฐม) 9 24 16 7
นนทบุรี
ป้อมตำรวจ สี่แยกแคราย ถนนรัตนาธิเบศร์ (กอ.รมน. นนทบุรี) 18 24 16 7
ปทุมธานี
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติด จ.ปทุมธานี (กอ.รมน. ปทุมธานี) 6 24 16 7
ประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน (กอ.รมน. ประจวบคีรีขันธ์) 15 24 16 7
ปราจีนบุรี
สวนอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (กอ.รมน. ปราจีนบุรี) 8 24 16 7
ราชบุรี
หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ รบ.3 พุยาง (กอ.รมน. ราชบุรี) 39 24 16 7
ลพบุรี
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (กอ.รมน. ลพบุรี) 2 24 16 7
สมุทรสาคร
สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 37 24 16 7
สมุทรปราการ
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครสมุทรปราการ (กอ.รมน. สมุทรปราการ) 24 24 16 7
อ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ (กอ.รมน. อ่างทอง) 7 24 16 7
ชลบุรี
ที่ว่าการอําเภอบ้านบึง (กอ.รมน. ชลบุรี) 7 24 16 7
ระยอง
สำนักงานเทศบาลตำบลซำฆ้อ จ.ระยอง 5 24 16 7
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
19 ม.ค. 20 ม.ค. 21 ม.ค. 22 ม.ค.
นครราชสีมา
บก.ทภ.2 จ.นครราชสีมา (กอ.รมน.ภาค 2) 13 24 16 7
อุดรธานี
ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา จ.อุดรธานี (กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 1) 4 24 16 7
สุรินทร์
ค่ายวีรโยธิน กกล.สุรนารี จ.สุรินทร์ (บก.กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 2) 15 24 16 7
ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ (กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์) 17 24 16 7
ชัยภูมิ
สำนักงาน กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ (กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ) 11 24 16 7
อุบลราชธานี
ศาลากลาง จ.อุบลราชธานี 5 24 16 7
อำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ (กอ.รมน. อำนาจเจริญ) 9 24 16 7
กาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (กอ.รมน. กาฬสินธุ์) 12 24 16 7
บุรีรัมย์
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (กอ.รมน. บุรีรัมย์) 5 24 16 7
ร้อยเอ็ด
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (กอ.รมน. ร้อยเอ็ด) 14 24 16 7
ยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร (กอ.รมน. ยโสธร) 16 24 16 7
นครพนม
ศาลากลางจังหวัดนครพนม หลังเก่า (กอ.รมน. นครพนม) 19 24 16 7
สกลนคร
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร (กอ.รมน. สกลนคร) 16 24 16 7
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
19 ม.ค. 20 ม.ค. 21 ม.ค. 22 ม.ค.
ตาก
ที่ว่าการอำเภอแม่สอด (กอ.รมน. ตาก) 28 24 16 7
บก.ฉก.ร.4 บ.ห้วยหินฝน อ.แม่สอด จ.ตาก (กอ.รมน.ภาค 3 สย.1) 56 24 16 7
ศาลากลางจังหวัดตาก (กอ.รมน. ตาก) 57 24 16 7
เชียงราย
อบต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (กอ.รมน. เชียงราย) 11 24 16 7
พะเยา
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.7 นาปรัง จ.พะเยา 13 24 16 7
อบต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา (กอ.รมน. พะเยา) 9 24 16 7
ลำพูน
ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน (กอ.รมน. ลำพูน) 25 24 16 7
เพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 (กอ.รมน. เพชรบูรณ์) 5 24 16 7
ดาวน์โหลด
จุดตรวจวัด PM2.5 (μg/m3) วานนี้ คาดการณ์
19 ม.ค. 20 ม.ค. 21 ม.ค. 22 ม.ค.
ระนอง
อบจ.ระนอง (กอ.รมน. ระนอง) 19 24 16 7
สตูล
ร.5 พัน.2 ค่ายมันตรัฐบุรินทร์ จ.สตูล (กอ.รมน. สตูล) 15 24 16 7
สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล (กอ.รมน. สตูล) 12 24 16 7
PM2.5 (μg/m3)
51-90
≥ 91